top of page
WebHeadBGV02.png
setting_popup_1.png

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

setting_popup_2.png

บทนำ
               บริษัท บราเธอร์ พิคเจอร์  จำกัด ("บริษัท" "พวกเรา" "ทางเรา" "เรา"หรือ "ของเรา") จัดให้มีขึ้นซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ ("ข้อตกลง" "กำหนด" หรือ "เงื่อนไขฯ") เพื่ออธิบายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชันเกม YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์ ("YAKLAND App") ในอุปกรณ์สื่อสาร/อุปกรณ์ดิจิตอล และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านจะเป็นไปตาม เงื่อนไขฯ ฉบับนี้
               ก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนใด ๆ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ อย่างละเอียด เนื่องจากข้อตกลงนี้จะส่งผลต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเกม YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์ และบริการของเรา เรื่องดังต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้

 • อายุของผู้ใช้งาน เกม YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์ และบริการที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันของเรามีไว้สำหรับบุคคลทุกวัย

 • กรรมสิทธิ์ ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชี ตัวละครสมมุติ ไอเทม หรือสิ่งอื่นใดที่จัดเป็นสินทรัพย์เสมือนจริง ไอเทมเสมือนจริง (Virtual Goods) และเงินเสมือนจริง (Virtual Money) รวมถึงสิ่งที่ซื้อขายหรือถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ประกอบอยู่กับเซิร์ฟเวอร์และบัญชีต่าง ๆ

 

คำนิยาม

 • "ผู้ใช้" "ท่าน" และ "ของท่าน" หมายถึง บุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อสมัครบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าถึงและใช้งานเกมและบริการของเรา

 • "เกม" หมายถึง เกม YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  ที่ถูกพัฒนา ออกแบบและเป็นสิทธิของ บริษัท บราเธอร์ พิคเจอร์ จำกัด และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • "บริการ" หมายถึง บริการใด ๆ รวมถึงคุณลักษณะพิเศษ (Features) ที่มีไว้ให้บนแอปพลิเคชันเช่น เลเวลในเกม วัตถุในเกม และ คะแนนในเกม YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  ต่าง ๆ เป็นต้น

 • "บัญชี" หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงและใช้งานเกม YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์

 • "ผลิตภัณฑ์" หมายถึง ไอเทม เสมือนจริง (Virtual Goods) เงินเสมือนจริง (Virtual Money) และสินค้าอื่น ๆ ที่มีให้ซื้อผ่าน YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์

 • "เนื้อหา" หมายถึง เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไอเทม  โปรไฟล์ของท่าน ข้อมูล การสนทนา สถานที่ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันรูปแบบ (Layout) บท (Script) อาร์ทเวิร์ค (Artwork) ภาพประกอบ ภาพยนตร์ วิดีโอ เพลง ไฟล์เสียง เพลงประกอบ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) โลโก้ ซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลทางเทคนิค

 • "ทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเกม YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร การออกแบบ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ความรู้เชิงขั้นตอน (Know-How) ซอฟต์แวร์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย สนธิสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศ

 

รายละเอียดของบริการ

 • การดาวน์โหลดและติดตั้ง YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์ ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

 • คุณลักษณะพิเศษ (Features) ที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรไฟล์ของคุณและผู้ใช้รายอื่น ตัวละครสมมุติ การจับยักษ์หรือสิ่งอื่นใดในเกมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สถานที่เช็คอิน คะแนน การจัดอันดับ และอื่นๆที่อาจมีขึ้นในอนาคต

 • การถ่ายรูปกล้องหน้า (AR Face) และกล้องหลัง (AR)

 • การเชื่อมต่อ YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  กับแอปพลิเคชัน Social Network Service (SNS) ในการสร้างบัญชีผู้ใช้

 • การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง ด้วยเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP หรือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) รวมถึงเซ็นเซอร์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การเช็คอินสถานที่ (Check-in) ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน

 • ระบบเกม (Gameplay) เช่น มินิเกม และ เลเวลในเกม เป็นต้น

 • ระบบ Chatbot สำหรับสอบถามข้อมูลของสถานที่ต่างๆ ที่สามารถเช็คอินบน YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  ได้

 • การเข้าถึงและใช้บริการของเราที่มีอยู่บนแอปพลิเคชันเช่น ร้านขายไอเทม เสมือนจริง (Virtual Goods) การใช้เงินเสมือนจริง (Virtual Money) และ การแลกแต้ม (Point Exchange)  เป็นต้น

 • การซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเรา เช่น ไอเทม และ คอสตูม (Virtual Goods)

 

การรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้เกี่ยวกับบัญชี

 • ท่านรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านใช้ลงทะเบียนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกมและบริการของเรานั้นเป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

 • การสร้างโปรไฟล์ในเกมของเรา ท่านจะต้องสร้างโปรไฟล์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ชื่อโปรไฟล์ ท่านต้องสร้างชื่อโปรไฟล์เพื่อระบุตัวตนของท่าน เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่น โดยชื่อโปรไฟล์ ของท่านจะต้องไม่ละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ประกอบด้วยประทุษวาจา หรือถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง หยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ หรืออื่น ๆ ที่ทางเรามีดุลยพินิจว่าไม่เหมาะสม

 • เนื้อหาในโปรไฟล์ จะไม่ประกอบด้วยประทุษวาจา หรือถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง หยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ หรืออื่น ๆ ที่ทางเรามีดุลยพินิจว่าไม่เหมาะสม

 • ท่านรับทราบว่า ทางเรามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการระงับบัญชีผู้ใช้งาน และ ปฏิเสธการสร้างโปรไฟล์ของท่าน หากเราพบว่า บัญชีผู้ใช้งานและโปรไฟล์ของท่านเข้าข่ายละเมิดดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2

 • เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งระบบการจัดการ คุณภาพ และสภาพแวดล้อมของเกม ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมและจะไม่สนับสนุนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

 • การกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำดังต่อไปนี้

 • การใช้ไอเทม  ทักษะ หรือสภาพแวดล้อมของเกม เพื่อรบกวน ข่มเหง ล่อลวง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นได้รับความเสียหาย และเป็นการละเมิดความปลอดภัย

 • การส่งเสริมเกม ธุรกิจ เว็บไซต์ หรือองค์กรใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์

 • การใช้โปรแกรมที่ถูกกฎหมายของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์

 • การขายบัญชีเกม ไอเทม หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเกมด้วยสกุลเงินจริง

 • การเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านและของผู้ใช้รายอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับทางเรา และผู้ใช้รายอื่นได้

 • การใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในเกมโดยมิชอบ การเปิดเผยข้อบกพร่อง และไม่รายงานข้อบกพร่องดังกล่าวต่อทางเรา

 • การฝากหรือใช้เวปโฮลติง (Web Hosting) หรือเล่นเกมของเราบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่ผิดกฎหมาย

 • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาดังต่อไปนี้

 • ข้อมูล คำพูด หรือเนื้อหาที่ถูกปิดกั้นโดยตัวกรองการสนทนา

 • ชื่อ รูปภาพ บทสนทนา หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อก่อให้เกิดความขุ่นเคือง ล่อลวง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นได้รับความเสียหาย และเป็นการละเมิดความปลอดภัย

 • ชื่อ รูปภาพ บทสนทนา หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อการประกาศ การโฆษณา การส่งเสริม หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ และอุปกรณ์ทางเพศต่าง ๆ

 • ชื่อ รูปภาพ บทสนทนา หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือความเกลียดชังทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชาติ ศาสนา องค์กรทางการเมือง หรือองค์กรอื่น ๆ

 • ชื่อ รูปภาพ บทสนทนา หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อการโฆษณา การส่งเสริม หรือการสนับสนุนการกระทำหรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย

 • ชื่อ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 • สิ่งใดที่ใช้เพื่อสร้างความเสียหายให้ YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์ พนักงานของเรา เกม หรือบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม

 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะใช้งานเกมของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ ตกลงที่จะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำร้ายแรงที่ไม่สามารถยอมรับได้ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 • การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

 • การโพสต์หรือส่งเนื้อหาทางเพศและเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือลิงค์ หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การโพสต์หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีมัลแวร์ (Malware) ไวรัส (Virus) โทรจัน (Trojan) เวิร์ม (Worm) หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

 • การหลอกลวงผู้ใช้รายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งไอเทม  เงิน หรือสิ่งของอื่นใดในเกม

 • การสแปม เช่น การพิมพ์ หรือส่งข้อความที่มากเกินไปในคราวเดียว

 • การกระทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนา การส่งเสริมหรือสนับสนุนใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 • ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 4 ทางเราจะทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หน้าที่ของผู้ใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

               ท่านรับทราบและเข้าใจว่า บริษัท บราเธอร์ พิคเจอร์  จำกัด และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจ้าของและผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

 • ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล แปลงรหัส รวม สร้างงานดัดแปลง (Derivative Work)

 • ถอดรหัส (Decompile) ถอดแยกชิ้นส่วน (Disassemble) วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer) หรือได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ (Source Code)

 • การทำสำเนาศิลปะ การลอกเลียนแบบงานศิลปะ และการตีพิมพ์งานศิลปะทุกชนิด (Art Reproductions)

 • ได้รับผลประโยชน์ใดสำหรับตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น

 • การกระทำใดอันเป็นการละเมิดและกระทบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ


การสิ้นสุดข้อตกลง

 • ท่าน หรือ เรา อาจทำการยกเลิกบัญชีของท่าน ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ ทางเราสงวนสิทธิสิ้นสุดการให้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ต่อท่าน 

 • หากบริการหรือบัญชีของท่านเป็นโมฆะ ถูกยกเลิก หรือถูกระงับการให้บริการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดและเมื่อใดก็ตาม ท่านตกลงว่า

 • ท่านไม่มีสิทธิขอคืนเงินหรือส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น ไอเทม เสมือนจริง เงินเสมือนจริง และคะแนน

 • ท่านจะสูญเสียบัญชี และ ตัวละครสมมุติที่พัฒนาแล้วหรือสิ่งอื่นใดในเกมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งอื่นใดในเกมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สถานที่เช็คอิน ไอเทม เสมือนจริง เงินเสมือนจริง และคะแนนที่เก็บสะสมหรือซื้อไว้

 • ท่านไม่อาจเข้าถึงเกมหรือบริการไม่ว่าในลักษณะใดหรือด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากทางเรา

 • นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของเราได้ หรือ ถูกปฏิเสธการให้บริการ เนื่องด้วยท่านกระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือ กระทำการใดที่ทางเราเห็นว่าไม่เหมาะสม ท่านไม่มีสิทธิในการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  โดยสิ้นเชิง


ไม่ประกันความเสียหาย

 • ทางเราจะไม่รับประกันว่า เกม บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรานั้นปราศจากข้อบกพร่อง ดังนั้นทางเราขอปฎิเสธการรับประกันทุกประเภท และไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในกรณีดังต่อไปนี้

 • ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยต่อบุคคล และทรัพย์สิน

 • ข้อผิดพลาดของการปฏิบัติการ บัค (BUGS) 

 • การปราศจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 • การปราศจากข้อบกพร่องหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส (Virus) โทรจัน (Trojan) เวิร์ม (Worm) หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

 • ท่านรับทราบและตกลงว่า ทางเราจะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอล และเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการดาวน์โหลดหรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับไปจากการใช้งานเกมบริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาของเรา ซึ่งเกิดจากการใช้ดุลยพินิจเลือกใช้งานของท่านเอง 

 • ท่านรับทราบและตกลงว่าเกมและบริการนั้นอาจหยุดให้บริการเพื่อการซ่อมบำรุงเป็นครั้งคราวตามตารางปกติหรือเหตุอื่นโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือน

 • ท่านรับทราบและตกลงว่าเกมและบริการนั้นอาจจะมีเหตุขัดข้องบางประการ อันเนื่องมาจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเรา เช่น การดำเนินการของหน่วยงานรัฐ การประท้วง หรือการสั่งห้าม เป็นต้น


ข้อจำกัดความรับผิดของ YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์

 • ท่านรับทราบและตกลงว่า ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายและสวัสดิภาพอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 • ท่านรับทราบและตกลงว่าทางเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องที่พบในเกม บริการ และ ซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท บราเธอร์ พิคเจอร์  จำกัด และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดเพียงจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณได้จ่ายสำหรับเกมหรือบริการที่มีข้อบกพร่องนั้น

 

การชดใช้ค่าเสียหาย
               ท่านยินยอมที่จะชดใช้ ป้องกัน และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์ และ บริษัท บราเธอร์ พิคเจอร์  จำกัด และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการกระทำของท่านใน YAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์  หรือโดยการที่ท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่มีสิทธิโต้แย้ง เราขอสงวนสิทธิในการป้องกันและควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว


การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
               เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านรับทราบล่วงหน้า โดยข้อตกลงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้ประกาศลงบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพลิเคชั่นของเรา ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบแพลตฟอร์ม  และ/หรือ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพลิเคชั่นของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การที่ท่านยังคงใช้งานเกมและบริการของเราต่อไปให้ถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนั้นโดยปริยาย


ความเป็นส่วนตัว
               เพื่อการให้บริการเกมและบริการของเรา ทางเราจะขอให้ท่านลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ทางเราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียด และมาตรการต่อความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเราจัดทำไว้ เพื่อที่จะรับทราบวิธีการที่เราใช้รวบรวม จัดเก็บ บันทึก นำไปใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยละเอียดก่อนที่จะสมัครใช้บริการเกมและบริการของเรา


ข้อตกลงทั้งหมด
               ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่าน กับ บริษัท บราเธอร์ พิคเจอร์  จำกัด และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อท่านได้ติดตั้ง ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และ/หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันYAKLAND หรือ ดินแดนยักษ์ นี้แล้ว 


กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมาย และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท การโต้แย้ง และ/หรือมีการเรียกร้องที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ การตีความและการบังคับใช้จะถูกอ้างถึงและจะใช้ศาลในประเทศไทยในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว

 • หากท่านเป็นผู้ใช้งานจากต่างประเทศ ท่านยินยอมและรับทราบแล้วว่า หากมีข้อพิพาธใด ๆ เกิดขึ้น ท่านจะถูกดำเนินการทางกฏหมายของประเทศไทย


ภาษา
               ข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ หากท่านได้รับคำแปลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากนี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม โปรดทราบว่าการแปลนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และท่านทราบดีว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจะถูกบังคับใช้แทนฉบับแปล

 

ติดต่อเรา

               หากท่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือต้องการรายงานการละเมิด หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ admin@brothers.pictures

Terms and Conditions of Use

Introduction

            We, Brother Pictures Co., Ltd. (“Brother Pictures”, “we”, “us”, “our”, or “our company”), made this Terms and Conditions of Use (the “TOS”) to explain the terms between us and users of any services on our YAKLAND application (“YAKLAND App”, “our services”, or “our application”), which available on mobile phone/digital devices and computer. Throughout the period of using our application, the terms will be enforced regarding the statement in this TOS.

We encourage you to read this terms and conditions carefully before register. This TOS will affect your rights and duty as a user of our application and any services related to the application. 

 • User’s age: YAKLAND App and any related services that are available on our application is provided for all ages.

 • Ownership: you understand that you do not own a user account, in-game character, items, or any in-game asset, virtual goods, and virtual money, including any purchase, made and stored on our server or other data related to an account and server.

 

Definitions

 • “User”, “you”, and “your(s)” means a person who registers a user account to access our application and services.

 • “Game” means YAKLAND App which was developed and is the right of Brother Pictures Co., Ltd and Thai Media Fund.

 • “Service(s)” means any services and features on the YAKLAND App; such as game level, in-game object, point, etc.

 • “Account” means a user account which you registered to access YAKLAND App.

 • “Product(s)” refers to virtual goods, virtual money, and any goods you can buy on the YAKLAND App.

 • “Content(s)” means contents that may be accessed through YAKLAND App, including but not limited to items, your profile, information, user conversation, locations that appear on our application, layout, script, artwork, picture, movie, cut scene, music, voice, soundtrack, utility model, trademark, trade name, trade dress, logo, software, intellectual property, and technical information.

 • “Intellectual property” means any intellectual property that is related to YAKLAND App, including but not limited to the copyright, trademark, service mark, patent, design, utility model, know-how, software, trade secret, trade dress, which are protected by Thai law, treaty, and international law.

 

Explanation of Services

 • Users shall supply the necessary mobile phone/digital device and computer, operating system, communication device, data connection, and electricity that necessary for using our services under users' responsibility and at Users' own expense. 

 • Application features and any relation features; such as user profile, in-game character, pet (or any comparable things) catch and collection, check-in location, game point, ranking, and any features which may be included in the future.

 • Front-facing camera (AR Face) and camera (AR) to take a photo.

 • Connect YAKLAND App through Social Network Service (SNS) to create an account.

 • Location Service is provided by various technologies to specify the location; for instance, IP address, Global Positioning System (GPS), sensor, or other compatible technologies.

 • Location check-points or check-in appear on the application.

 • Gameplay, such as mini-game and game level.

 • A chatbot system. It is arranged for the user to questions about information of the locations that appear on the application.

 • Our accessible services on the application. For example, virtual goods shop, spending virtual money and game point exchanging.

 • Purchase our product on the application. For example, items and costumes.

 

Restrictions

 • Users, when providing Personal Data to us, shall provide genuine, accurate, and complete information, and keep such information up-to-date at all times.

 • Users, when creating User Profile, shall comply with the following conditions,

 • You shall use a profile name to identify yourself and interact with other users. Your name shall not contain any infringement or anything that violates the third party, including but not limited to intellectual property and any word or statement that causing resentment, impolite, obscenity, or anything that is deemed by us to be inappropriate.

 • Your profile content shall not contain any word or statement that causing resentment, impolite, obscenity, or anything that is deemed by us to be inappropriate.

 • You are acknowledging that our company has its sole right to terminate your account and reject your account registration if we found it breach the conditions in no. 2 without prior notice.

 • To maintain quality, management, and in-game social surrounding, you agreed to refrain from acting inappropriately and against any improper action as follows,

 • Improper actions, including but not limited to the following,

 • Using items, skills, or game environment to disturb, harass, deceive, or violate other users and a breach of security of other users.

 • Supporting any business, website, or other organization that unrelated to YAKLAND App.

 • Operating YAKLAND App on a third-party program that disapproves of our company.

 • Selling game account, items, or anything related to YAKLAND into fiat currency.

 • Disclosing your or other users’ account data, which may cause trouble to our company or other users.

 • Attempting to take advantage of system bugs, reveal system bugs, and attempt to conceal and not report system bugs to us.

 • Using web hosting, or running our application on an illegal host or server.

 • Improper contents, including but not limited to the following,

 • Information, speech, words, and text that hinder from the filter.

 • Name, photo, conversation, and content apply to cause resentment, harass, deceive, or violate other users and a breach of security of other users.

 • Name, photo, conversation, and content apply to announce, advertise, support, or any action related to sexual activities and sexual equipment.

 • Name, photo, conversation, and content apply to support racism, or discrimination of ethnic, nation, religious, political organization, or others organization.

 • Name, photo, conversation, and content apply to encourage any illegal action or activity.

 • Name, photo, and content that infringement of others’ intellectual property.

 • Any content which may harm YAKLAND App, our company, game, employee, or our service, whether directly or indirectly.

 • Users agreed to use our application legitimately and may not involve with any harmful action as follows,

 • Infringement of our intellectual property.

 • Posting improper content or share any link leads to illegal, sexual, or any improper content.

 • Posting or disclosing information that may contain Malware, viruses, Trojan, Worm, or any other harmful program.

 • Deceiving other users to gather items, money, or any game product.

 • Spamming. For example, typing or texting a repetitive message at once.

 • Attempt or not attempt to promote illegal action or activity.

 • You are acknowledged and agreed that our company has its sole right to terminate your account if we found you breach the conditions in no. 4 without prior notice.

 

Intellectual Property

               You acknowledged and agreed that Brother Pictures Co., Ltd and Thai Media Fund have the sole right of all intellectual property related to YAKLAND App. You agreed to refrain from performing such action as follows,

 • Copy, edit, modify, alter, convert, decrypt, decode, assemble, and derivative work.

 • Decompile, disassemble, reverse engineer, or any operation to acquire source code.

 • Duplicate, reproduce and print our artworks.

 • Take advantage of our application for yourself or others.

 • Any action that Infringement of our intellectual property.

 

End of the agreement

 • You or we may delete your account on any occasion without any obligation to one another. We reserve all right to end our service at any time without prior notice, and there is no obligation to you after the service was ended.

 • Once the service or your account is invalid, terminated, blocked, canceled, rejected, for whatever reason, you agreed as follows,

 • You have no right to requesting a refund, or reimbursement, and/or any compensation of the products; such as virtual goods, virtual money, and game point.

 • You will lose your account, in-game character, pet, or any comparable object, checked-in location, virtual item, virtual money, game point, the product you purchased or collected.

 • You will not be able to access the game and any service, without our permission.

 • Notwithstanding, if you cannot access our application and/or being refused to provide service due to Infringement of our intellectual property, or anything that is deemed by us to be inappropriate, you completely have no right to petition about the YAKLAND App.

 

Exemption of Liability

 • We do not guarantee that the game, service, and product are free from de facto or legal flaws. We refuse and shall not be responsible for any damage inflicted upon the user in relation to use our application, including but not limited to the following cases,

 • Personal and property safety.

 • Operation error or bugs.

 • Free from infringement of intellectual property.

 • Free from Virus, Malware, Trojan, Worm, or other comparable programs.

 • You agreed that we shall not responsible for any damage inflicted to your mobile phone/digital devices and computer upon your download of our application or any relation you receive during accessing our service, product, and contents, which you design to access at your discretion.

 • You agreed that our application, game, service, and products may temporarily stop for server maintenance occasionally, following a maintenance schedule or any incident without prior notice.

 • You agreed that our application, game, service, and products may temporarily or permanently be stopped by some obstruction or interference due to circumstances beyond our control; such as government operation, remonstrance, forbidden, etc.

 

Limitation of responsibility of YAKLAND App

 • You agreed that we shall not, at any time, be under duty or responsibility to your safety or any loss and damage inflicted to yourself or other people upon using our application, game, and services, whether directly or indirectly.

 • You agreed that we are under the duty to be responsible for any defect or bugs in the application, game, services, and software, which was developed by Brother Pictures Co., Ltd and Thai Media Fund only. Notwithstanding, our responsibility is limited to the amount of payment you have made for the defective game and services.

 

Indemnify

           You agreed to compensate, prevent, and not cause any damage to YAKLAND App, Brother Pictures Co., Ltd, and Thai Media Fund, including any people related to our company/organization upon your using or action when accessing YAKLAND App, or when you breach this TOS. You have no right to object. All right are reserved to us to prevent and control any damage that may occur, and it is our sole discretion to do so.

 

Changes to this Terms and Conditions of Use

            The changes of this TOS shall be made at the sole discretion of our company at any time without prior notice. The obligation is effective immediately when the changes have been announced through our platform, channel, and/or website or our social media page, and on our application. Hence, you must frequently review our platform, channel, and/or website or our social media page, and on our application, to acknowledge the changes. Continuing to use our services after a notice of changes means you implicitly accept the changes and consent to the modified version.

 

Users’ Privacy

           You must provide your Data to us to register and use our application, game, and services. Hence, we made a Privacy Policy to explain how to collect, store, use, and share your Personal Data. Please review the Privacy Policy carefully before register and use our application.

 

All Agreement

           These Terms and Conditions of Use are the agreements between you and Brother Pictures Co., Ltd and Thai Media Fund, effective immediately when you download, install, register, and access YAKLAND App.

 

Law enforcement and Dispute Resolution

 • This Terms and Conditions of Use is under the Law of Thailand and the interpretation of Thai laws

 • In case of dispute, objection, and/ or requisition concerning these Terms and Conditions of Use, the interpretation, and the enforcement will be referred by Thai jurisdiction to settle such dispute.

 • If you are a foreign user or a user outside Thailand, you acknowledged and agreed to be settled by Thai Jurisdiction under the Law of Thailand, when any dispute, objection, and/or requisition occur.

 

Languages

            This TOS was written in 2 languages, which is Thai and English. If you review this TOS in other languages or any translation form, please be noted that it is only for your convenience. The English version of this TOS will be enforced instead of the translation version.

 

Contact us

               For your further questions and inquiries, please email us at admin@brothers.pictures.

2021-10-18_112823.png
T_FaceBookLogo.png
T_IGLogo.png
T_DiscordLogo.png

Copyright © 2021 Brothers Pictures.
Trademarks belong to their respective owners. All right reserved.

LogoPermisionPage_211208.png
bottom of page